Nyheder

Den resterende del af indendørssæsonen 220/04-2021

Hal 3 i Lyngby Idrætsby, hvor vore 2 vinterbaner ligger, anvendes som Corona testcenter for borgerne og kan derfor ikke benyttes til spil og træning i den resterende del af vintersæsonen, som udløber med udgangen af april måned. 

Banerne åbnes torsdag20/04-2021

Så er klubben klar til at åbne for spil på udendørs banerne. Der kan spilles fra og med torsdag den 22. april og book'es baner allerede nu.

På grund af coronarestriktionerne er det forsat ikke muligt at forsamles mange udendørs. Derfor må vi desværre aflyse den planlagte, årlige standerhejsning.

Formandens sæsonbrev 202128/03-2021

Læs formandens sæsonbrev 2021 her.

Ordinær generalforsamling 202122/03-2021

Indkaldelse med dagsorden blev udsendt til alle medlemmer den 22. februar. Information om udsættelse af generalforsamlingen på grund af fortsatte coronarestriktioner blev udsendt til alle medlemmer den 27. februar. Medlemmerne vil via e-mail blive informeret om nyt tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, så snart coronarestriktionerne ikke længere udgør nogen hindring for mødets afholdelse.

Regnskab og periodebalance for året 202022/03-2021

Klik her for at se henholdsvis årsregnskab og periodebalance for året 2020.

Indkaldelse til generalforsamling den 15. marts22/02-2021

Der er nu ved e-mail til alle medlemmer indkaldt til ordinær generalforsamling mandag den 15. marts kl. 19:30. Indkaldelsen med dagsorden kan downloades her.

Et dødsfald - klubbens æresmedlem Finn Suenson30/01-2021

Læs formandens mindeord på klubbens interne hjemmeside (kræver login) under fanen "Information".